ریشه ربع

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۲۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

(بر وزن عنق) يك چهارم. [نساء:12]. يعنى براى زنان است چهار يك ماه ترك شما اگر شما را فرزند نباشد. اربع: چهار. نحو [نساء:15]. بر آنها چهار نفر از خودتان گواه گيريد. رباع: چهار چهار به قول نحوى‏ها از اربعة اربعة معدول است. [نساء:3]. تفسير آيه در «ثلاث» گذشت. [فاطر:1]. بحث مفصّل درباره اين آيه در «جنح» گذشت.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أَرْبَعِينَ‌ ۴
أَرْبَعَةِ ۲
أَرْبَعَةَ ۲
أَرْبَعَةً ۲
رُبَاعَ‌ ۲
الرُّبُعُ‌ ۲
أَرْبَعَةٌ ۱
رَابِعُهُمْ‌ ۲
بِأَرْبَعَةِ ۲
أَرْبَعُ‌ ۱
أَرْبَعَ‌ ۱
أَرْبَعٍ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط