ریشه ذهب

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه ذهب‌)
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۵۶(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
ذَهَبَ‌ ۶
لَذَهَبَ‌ ۲
الذَّهَبِ‌ ۱
ذَهَباً ۱
لِتَذْهَبُوا ۱
يُذْهِبْکُمْ‌ ۴
فَاذْهَبْ‌ ۲
يُذْهِبَ‌ ۱
تَذْهَبَ‌ ۱
يُذْهِبْ‌ ۱
الذَّهَبَ‌ ۱
يُذْهِبْنَ‌ ۱
تَذْهَبُوا ۱
ذَهَبُوا ۱
ذَهَبْنَا ۱
اذْهَبُوا ۲
فَيَذْهَبُ‌ ۱
اذْهَبْ‌ ۵
لَنَذْهَبَنَ‌ ۱
ذَهَبٍ‌ ۵
اذْهَبَا ۲
يَذْهَبَا ۱
يُذْهِبَنَ‌ ۱
ذَهَابٍ‌ ۱
يَذْهَبُ‌ ۱
يَذْهَبُوا ۲
فَاذْهَبَا ۱
لِيُذْهِبَ‌ ۱
تَذْهَبْ‌ ۱
أَذْهَبَ‌ ۱
ذَاهِبٌ‌ ۱
نَذْهَبَنَ‌ ۱
أَذْهَبْتُمْ‌ ۱
ذَهَبَتْ‌ ۱
تَذْهَبُونَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط