ریشه ذلک

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۴۳۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
ذٰلِکَ‌ ۲۹۵
کَذٰلِکَ‌ ۱۲۱
کَذٰلِکِ‌ ۳
بِذٰلِکَ‌ ۴
فَبِذٰلِکَ‌ ۱
لِذٰلِکَ‌ ۱
فَکَذٰلِکَ‌ ۱
فَذٰلِکَ‌ ۳
فَلِذٰلِکَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط