ریشه دين

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱۰۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الدِّينِ‌ ۲۷
الدِّينَ‌ ۱۳
الدِّينُ‌ ۷
دِينِکُمْ‌ ۵
دِينِهِ‌ ۲
تَدَايَنْتُمْ‌ ۱
بِدَيْنٍ‌ ۱
دِينِهِمْ‌ ۱
دِينَکُمْ‌ ۴
دِينِ‌ ۸
دِيناً ۴
دَيْنٍ‌ ۴
دِينَهُمْ‌ ۶
دِينُهُمْ‌ ۱
يَدِينُونَ‌ ۱
دِينَ‌ ۱
دِينِي‌ ۲
لِلدِّينِ‌ ۳
دِينَهُمُ‌ ۲
لَمَدِينُونَ‌ ۱
بِدِينِکُمْ‌ ۱
مَدِينِينَ‌ ۱
بِالدِّينِ‌ ۳
دِينُ‌ ۱
دِينُکُمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط