ریشه دور

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۵۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

گردش. در اقرب الموارد مى‏گويد: دور به معنى حركت و برگشتن شى‏ء به جاى اوّلى است [احزاب:19 ]يعنى سوى تو مى‏نگرند ديدگانشان همى گردد مانند كسيكه از مرگ بيهوش شده است [بقره:282] دادو ستد حاضرى كه ميان خود مى‏گردانيد. دار: به معنى خانه است راغب در وجه آن گويد: خانه را بدان اعتبار دار گفته‏اند كه ديوار آن گرديده تا به اوّل آن رسيده است [قصص:81] يعنى او و خانه‏اش را به زمين فرو برديم. دار گاهى به معنى شهر آمده است و شايد آيه [هود:65] به معنى شهر باشد يعنى در شهر خويش سه روز متمتّع شويد. جمع دار در قرآن مجيد ديار آمده است [احزاب:27] از بهشت به دارُ السَّلامُ و دارُ الْمُتَّقين و از جهنم به دارُ الْبَوارْ و از آخرت به نام دارُ الآخِرَةْ و دارُ الخَلَدْ و دارُ الْقَرار. تعبير شده است. ولى دارُ الدُّنْيا در قرآن مجيد به كار نرفته. ديّار: به معنى ساكن دار است راغب گويد: مبالغه نيست و گرنه گفته مى‏شد دوّار [نوح:26] طبرسى گويد: ديّار بر وزن فيعال از دوران و اصل آن ديوار است و او بياء قلب شده و ادغام گرديده است و آنگاه ديّار را به معنى نازل دار گفته است يعنى: خداى من در روى اين زمين احدى را كه ساكن خانه باشد زنده مگذار. دائره به معنى گردنده است و مراد از آن اغلب حادثه و بلائى است كه در دنيا مى‏گردد و به انسان مى‏رسد جمع آن در قرآن دوائر است [توبه:98] حوادث ناگوار را به شما انتظار مى‏كشد بر آنهاست حادثه بد. [مائده:52]. طبرسى فرموده از دائره در آيه دولت و اقتدار و حكومت است كه در دنيا مى‏گردد و از قومى به قومى منتقل مى‏شود يعنى مريض القلب‏ها در دوستى دشمنان اسلام شتاب مى‏كنند و مى‏گويند از بيم داريم كه به ما دائره‏اى برسد و و حكومت بدست دشمنان اسلام بيافتد كه محتاج به كمك آنها شويم. و يا بر ما بلائى روى آورد كه در رفع آن به كفّار نيازمند گرديم.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
دِيَارِکُمْ‌ ۴
دِيَارِهِمْ‌ ۹
الدَّارُ ۳
دِيَارِنَا ۱
تُدِيرُونَهَا ۱
دَائِرَةٌ ۱
لَلدَّارُ ۱
دَارُ ۴
الدَّارِ ۸
دَارِهِمْ‌ ۴
دَارَ ۳
الدَّوَائِرَ ۱
دَائِرَةُ ۲
دَارِ ۱
دَارِکُمْ‌ ۱
لَدَارُ ۲
الدِّيَارِ ۱
الدَّارَ ۴
بِدَارِهِ‌ ۱
تَدُورُ ۱
دِيَارَهُمْ‌ ۱
دَيَّاراً ۱

ریشه‌های مرتبط