ریشه حبب

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۹۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
يُحِبُّونَهُمْ‌ ۱
کَحُبِ‌ ۱
حُبّاً ۳
حُبِّهِ‌ ۲
يُحِبُ‌ ۴۱
تُحِبُّوا ۱
حَبَّةٍ ۵
حُبُ‌ ۱
تُحِبُّونَ‌ ۷
يُحْبِبْکُمُ‌ ۱
تُحِبُّونَهُمْ‌ ۱
يُحِبُّونَکُمْ‌ ۱
يُحِبُّونَ‌ ۵
أَحِبَّاؤُهُ‌ ۱
يُحِبُّهُمْ‌ ۱
يُحِبُّونَهُ‌ ۱
أُحِبُ‌ ۱
الْحَبِ‌ ۱
حَبّاً ۴
اسْتَحَبُّوا ۲
أَحَبَ‌ ۱
أَحَبُ‌ ۲
يَسْتَحِبُّونَ‌ ۱
مَحَبَّةً ۱
أَحْبَبْتَ‌ ۱
أَحْبَبْتُ‌ ۱
حُبَ‌ ۱
فَاسْتَحَبُّوا ۱
حَبَّبَ‌ ۱
حَبَ‌ ۱
الْحَبُ‌ ۱
تُحِبُّونَهَا ۱
لِحُبِ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط