ریشه تمم

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۲۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

به آخر رسيدن. [مائده:3]، [بقره:233]. [انعام:154] پس به موسى كتاب داديم براى آخر رسيدن و تمام شدن بر آنكه نيكوكارى كرد و براى تفصيل هر چيز مى‏شود مراد آن باشد كه شريعت موسى در دوران خود تمام شدن و گسترش يافتن شريعت‏هاى قبل بود لذا «تماماً» فرموده است در جوامع الجامع آن را اتمام كرامت و نعمت بر محسنين يا اتمام نعمت بر موسى «عليه السلام» فرموده است به نظرم مراد آن است كه دين موسى در موقع خود دين تمام بود مخصوصاً به قرينه «وَ تَفْصيلاً لِكُلِّ شَى‏ءِ» كه در ذيل آيه است على هذا اين آيه نظير [مائده:3].

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
فَأَتَمَّهُنَ‌ ۱
لِأُتِمَ‌ ۱
أَتِمُّوا ۲
يُتِمَ‌ ۳
أَتْمَمْتُ‌ ۱
لِيُتِمَ‌ ۱
تَمَّتْ‌ ۳
تَمَاماً ۱
أَتْمَمْنَاهَا ۱
فَتَمَ‌ ۱
فَأَتِمُّوا ۱
يُتِمُ‌ ۲
أَتَمَّهَا ۱
أَتْمَمْتَ‌ ۱
مُتِمُ‌ ۱
أَتْمِمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط