ریشه ترک

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۴۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

واگذاشتن [نساء:7] براى مردان بهره‏اى است از آنچه پدر و مادر و نزديكان واگذاشته‏اند. ترك در ترك عمدى و غير عمدى هر دو به كار مى‏رود غير عمدى مثل آيه فوق، و عمدى مثل [حشر:5]. در آيه [صافات:78]، كه درباره چند نفر از پيغمبران آمده مراد از آن نام نيك يا بقاء شريعت آنهاست و «تركنا» در باقى گذاردن به كار رفته است. به نظر الميزان مراد از آن بقاء شريعت آنها است تا روز قيامت. چنانكه در [شعراء:84]، نيز آنطور گفته است. مجمع البيان گويد: تركنا به معنى اَبْقَيْنا است. اقرب الموارد گفته: «تَرَكَهذ: خَلّاه... وَ اَبْقاهُ» ناگفته نماند باقى گذاشتن با واگذاشتن مى‏سازد زيرا دست كشيدن از چيزى فى الواقع باقى گذاشتن آنست.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
تَرَکَهُمْ‌ ۱
تَرَکَ‌ ۱۲
فَتَرَکَهُ‌ ۱
تَرَکُوا ۲
تَرَکْنَ‌ ۱
تَرَکْتُمْ‌ ۳
تَتْرُکْهُ‌ ۱
تُتْرَکُوا ۱
تَارِکٌ‌ ۱
بِتَارِکِي‌ ۱
نَتْرُکَ‌ ۱
تَرَکْنَا ۸
تَرَکْتُ‌ ۲
تُتْرَکُونَ‌ ۱
يُتْرَکُوا ۱
لَتَارِکُوا ۱
اتْرُکِ‌ ۱
تَرَکْنَاهَا ۱
تَرَکْتُمُوهَا ۱
تَرَکُوکَ‌ ۱
يُتْرَکَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط