ریشه تبع

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱۷۴(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

تبع و اتبّاع به معنى پيروى است. خواه به طور معنوى و اطاعت باشد مثل [بقره:38]، هر كه از هدايت من پيروى كند براى آنها خوفى نيست و محزون نمى‏شود و خواه به طور محسوس و دنبال كردن نحو [يونس:90]، فرعون و لشگريانش آنها را تعقيب كردند و از پى آنها رفتند. [بقره:262]، سپس در پى چيزى را كه انفاق كرده‏اند مِنَّتى يا اذيّتى قرار نمى‏دهند [مرسلات:17]، آيا پيشينيان را نابود نكرديم سپس ديگران را از پى ايشان مى‏بريم. و با آيه «فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ...) ديدم كه باب افعال به معنى پيروى و دنبال كردن و هم پيرو قرار دادن است. [يوسف:38]، از دين پدرانم پيروى كردم. تَبَع: بر وزن فرس به معنى تابع است واحد و جمع در آن يكسان مى‏باشد (قاموس) [ابراهيم:21]، ما به شما تابع بوديم. تّبيع (بر وزن شريف) را ناصر و كمك گفته‏اند و اين از آن جهت است كه كمك در پى يارى و كار آدمى مى‏باشد [اسراء:69]، سپس بر ما به سبب آن عذاب يارى و تابعى نيابيد. كه از پى شما آمده و از ما باز خواست كند. متتابع: پى در پى [نساء:92].

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
تَبِعَ‌ ۲
اتَّبَعُوا ۱۵
تَتَّبِعَ‌ ۱
اتَّبَعْتَ‌ ۳
يَتَّبِعُ‌ ۴
تَبِعُوا ۱
بِتَابِعٍ‌ ۲
اتُّبِعُوا ۱
تَتَّبِعُوا ۸
اتَّبِعُوا ۷
نَتَّبِعُ‌ ۳
فَاتِّبَاعٌ‌ ۱
يُتْبِعُونَ‌ ۱
يَتْبَعُهَا ۱
فَيَتَّبِعُونَ‌ ۲
اتَّبَعَنِ‌ ۱
فَاتَّبِعُونِي‌ ۲
اتَّبَعْنَا ۱
اتَّبَعُوکَ‌ ۱
اتَّبَعُوهُ‌ ۳
فَاتَّبِعُوا ۱
اتَّبَعَ‌ ۱۳
لاَتَّبَعْنَاکُمْ‌ ۱
يَتَّبِعُونَ‌ ۸
لاَتَّبَعْتُمُ‌ ۱
مُتَتَابِعَيْنِ‌ ۲
يَتَّبِعْ‌ ۲
اتِّبَاعَ‌ ۱
تَتَّبِعْ‌ ۶
أَتَّبِعُ‌ ۵
اتَّبِعْ‌ ۶
تَتَّبِعُونَ‌ ۳
فَاتَّبِعُوهُ‌ ۲
تَبِعَکَ‌ ۳
اتَّبَعْتُمْ‌ ۱
اتَّبِعُوهُ‌ ۱
فَأَتْبَعَهُ‌ ۳
يَتَّبِعُوکُمْ‌ ۱
اتَّبَعَکَ‌ ۵
لاَتَّبَعُوکَ‌ ۱
اتَّبَعُوهُمْ‌ ۱
يُتَّبَعَ‌ ۱
تَتَّبِعَانِ‌ ۱
فَأَتْبَعَهُمْ‌ ۲
أُتْبِعُوا ۲
فَاتَّبَعُوا ۱
اتَّبَعْتُ‌ ۱
اتَّبَعَنِي‌ ۱
تَبَعاً ۲
تَبِعَنِي‌ ۱
نَتَّبِعِ‌ ۲
تَبِيعاً ۱
أَتَّبِعُکَ‌ ۱
اتَّبَعْتَنِي‌ ۱
فَأَتْبَعَ‌ ۱
أَتْبَعَ‌ ۲
فَاتَّبِعْنِي‌ ۱
تَتَّبِعَنِ‌ ۱
فَنَتَّبِعَ‌ ۲
فَأَتْبَعْنَا ۱
التَّابِعِينَ‌ ۱
مُتَّبَعُونَ‌ ۲
فَأَتْبَعُوهُمْ‌ ۱
يَتَّبِعُهُمُ‌ ۱
اتَّبَعَکُمَا ۱
أَتْبَعْنَاهُمْ‌ ۱
أَتَّبِعْهُ‌ ۱
فَاتَّبَعُوهُ‌ ۱
تَتَّبِعِ‌ ۱
اتَّبِعُونِ‌ ۲
تُبَّعٍ‌ ۲
فَاتَّبِعْهَا ۱
نَتَّبِعْکُمْ‌ ۱
تَتَّبِعُونَا ۱
اتَّبَعَتْهُمْ‌ ۱
نَتَّبِعُهُ ۱
فَاتَّبِعْ‌ ۱
نُتْبِعُهُمُ‌ ۱
تَتْبَعُهَا ۱

ریشه‌های مرتبط