ریشه بين

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه بين‌)

تکرار در قرآن: ۵۲۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
بَيْنَ‌ ۷۹
يُبَيِّنْ‌ ۳
الْبَيِّنَاتِ‌ ۴
بِالْبَيِّنَاتِ‌ ۲۴
بَيِّنَاتٍ‌ ۱۵
تَبَيَّنَ‌ ۱۱
بَيْنَهُمْ‌ ۶۰
بَيَّنَّا ۳
بَيَّنَّاهُ‌ ۱
بَيَّنُوا ۱
مُبِينٌ‌ ۴۵
يَتَبَيَّنَ‌ ۳
يُبَيِّنُ‌ ۱۴
بَيْنَکُمْ‌ ۳۱
الْبَيِّنَاتُ‌ ۷
بَيِّنَةٍ ۱۰
يُبَيِّنُهَا ۱
بَيْنَهَا ۲
بَيْنَهُ‌ ۵
بَيْنَنَا ۱۳
بَيِّنَاتٌ‌ ۲
بَيَانٌ‌ ۱
مُبِينٍ‌ ۳۹
لَتُبَيِّنُنَّهُ‌ ۱
مُبَيِّنَةٍ ۳
مُبِيناً ۱۳
لِيُبَيِّنَ‌ ۳
بَيْنِهِمَا ۲
بَيْنَهُمَا ۳۰
فَتَبَيَّنُوا ۳
بَيْنَهُمُ‌ ۲
نُبَيِّنُ‌ ۱
بَيْنَکُمُ‌ ۵
الْمُبِينُ‌ ۱۵
بَيْنِکُمْ‌ ۳
بَيْنِي‌ ۱۱
بَيْنِنَا ۴
لِتَسْتَبِينَ‌ ۱
لِنُبَيِّنَهُ‌ ۱
بَيِّنَةٌ ۳
بَيْنِ‌ ۹
بِبَيِّنَةٍ ۲
يُبَيِّنَ‌ ۱
الْمُبِينِ‌ ۷
لِتُبَيِّنَ‌ ۲
تِبْيَاناً ۱
لَيُبَيِّنَنَ‌ ۱
بَيْنَکَ‌ ۵
بَيِّنٍ‌ ۱
بَيْنِکَ‌ ۲
بَيْنِهِمْ‌ ۲
بَيِّنَةُ ۱
لِنُبَيِّنَ‌ ۱
مُبَيِّنَاتٍ‌ ۳
بَيِّنَةً ۱
تَبَيَّنَتِ‌ ۱
الْمُسْتَبِينَ‌ ۱
يُبِينُ‌ ۱
لِأُبَيِّنَ‌ ۱
الْبَيَانَ‌ ۱
بَيْنَهُنَ‌ ۱
بَيَانَهُ‌ ۱
الْبَيِّنَةُ ۲

ریشه‌های مرتبط