ریشه بلغ

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه بلغ‌)
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۷۷(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
يَبْلُغَ‌ ۵
فَبَلَغْنَ‌ ۲
بَلَغْنَ‌ ۲
الْبَلاَغُ‌ ۱۱
بَلَغَنِيَ‌ ۱
بَلَغُوا ۲
بَلِيغاً ۱
بَلِّغْ‌ ۱
بَلَّغْتَ‌ ۱
بَالِغَ‌ ۱
بَلَغَ‌ ۱۰
بَلَغْنَا ۱
الْبَالِغَةُ ۱
أُبَلِّغُکُمْ‌ ۳
أَبْلَغْتُکُمْ‌ ۳
بَالِغُوهُ‌ ۱
أَبْلِغْهُ‌ ۱
لِيَبْلُغَ‌ ۱
بِبَالِغِهِ‌ ۱
بَلاَغٌ‌ ۲
بَالِغِيهِ‌ ۱
يَبْلُغَنَ‌ ۱
تَبْلُغَ‌ ۱
أَبْلُغَ‌ ۱
بَلَغَا ۱
بَلَغْتَ‌ ۱
يَبْلُغَا ۱
بَلَغْتُ‌ ۱
لَبَلاَغاً ۱
لِتَبْلُغُوا ۴
يَبْلُغُوا ۱
بَلَغَتِ‌ ۳
يُبَلِّغُونَ‌ ۱
أَبْلُغُ‌ ۱
بِبَالِغِيهِ‌ ۱
مَبْلَغُهُمْ‌ ۱
بَالِغَةٌ ۲
بَالِغُ‌ ۱
بَلاَغاً ۱
أَبْلَغُوا ۱

ریشه‌های مرتبط