ریشه بدل

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه بدل‌)
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۴۴(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

عوض گرفتن. [نمل:11]، مگر آن كه ستم كند بعد خوبى را عوض گيرد [اعراف:95] سپس خوب را به جاى بد عوض كرديم. راغب گويد: ابدال، تبديل، ابدّل و استبدال همه به معنى عوض گرفتن و قرار دادن چيزى است در جاى چيزى. [يونس:64]، براى كلمات خدا تغييرى نيست يعنى يكى به جاى ديگرى عوض گرفته نمى‏شود [كهف:50]، شيطان و اولياء او براى ظالمان به جاى خدا، عوض بدى‏اند، بَدَل در آيه اخير وصف است نه مصدر.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
فَبَدَّلَ‌ ۲
تَسْتَبْدِلُونَ‌ ۱
يَتَبَدَّلِ‌ ۱
بَدَّلَهُ‌ ۱
يُبَدِّلُونَهُ‌ ۱
يُبَدِّلْ‌ ۱
تَتَبَدَّلُوا ۱
اسْتِبْدَالَ‌ ۱
بَدَّلْنَاهُمْ‌ ۲
مُبَدِّلَ‌ ۳
بَدَّلْنَا ۳
يَسْتَبْدِلْ‌ ۲
بَدِّلْهُ‌ ۱
أُبَدِّلَهُ‌ ۱
تَبْدِيلَ‌ ۲
بَدَّلُوا ۲
تُبَدَّلُ‌ ۱
بَدَلاً ۱
يُبْدِلَهُمَا ۱
لَيُبَدِّلَنَّهُمْ‌ ۱
يُبَدِّلُ‌ ۱
بَدَّلَ‌ ۱
تَبْدِيلاً ۵
تَبَدَّلَ‌ ۱
يُبَدِّلَ‌ ۱
يُبَدِّلُوا ۱
يُبَدَّلُ‌ ۱
نُبَدِّلَ‌ ۲
يُبْدِلَهُ‌ ۱
يُبْدِلَنَا ۱

ریشه‌های مرتبط