ریشه ارث

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۳۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


گروهى معتقدند که «ارث» در سوره «مریم»، ارث در اموال است; و گروهى، آن را اشاره به مقام نبوت دانسته اند. بعضى نیز، این احتمال را داده اند که منظور معناى جامعى است که هر دو را شامل مى شود.

بسیارى از دانشمندان شیعه، معناى اول را انتخاب کرده اند در حالى، که جمعى از علماى تسنن، معناى دوم را; و بعضى مانند «سید قطب» در «فى ظلال» و «آلوسى» در «روح المعانى» معناى سوم را. کسانى که آن را منحصر به ارث مال دانسته اند، به ظهور کلمه «ارث» در این معنا استناد کرده اند; زیرا این کلمه هنگامى که مجرد از قرائن دیگر بوده باشد، به معناى ارث مال است; و اگر مى بینیم در پاره اى از آیات قرآن در امور معنوى به کار رفته، مانند آیه 32 سوره «فاطر»: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبادِنَا: «ما کتاب آسمانى را به بندگان برگزیده خود به ارث منتقل کردیم» به خاطر قرائنى است که در این گونه موارد وجود دارد. و به چیزى گفته مى شود که بدون دادوستد و زحمت به دست مى آید.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الْوَارِثِ‌ ۱
مِيرَاثُ‌ ۲
وَرِثَهُ‌ ۱
يُورَثُ‌ ۱
تَرِثُوا ۱
يَرِثُهَا ۲
أُورِثْتُمُوهَا ۲
يَرِثُونَ‌ ۲
يُورِثُهَا ۱
أَوْرَثْنَا ۳
وَرِثُوا ۱
الْوَارِثُونَ‌ ۲
يَرِثُنِي‌ ۱
يَرِثُ‌ ۱
نَرِثُ‌ ۱
نُورِثُ‌ ۱
نَرِثُهُ‌ ۱
الْوَارِثِينَ‌ ۳
أَوْرَثْنَاهَا ۲
وَرَثَةِ ۱
وَرِثَ‌ ۱
أَوْرَثَکُمْ‌ ۱
أَوْرَثَنَا ۱
أُورِثُوا ۱
التُّرَاثَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط