ریشه اخو

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۹۶(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أَخِيهِ‌ ۱۴
فَإِخْوَانُکُمْ‌ ۳
إِخْوَاناً ۲
لِإِخْوَانِهِمْ‌ ۳
إِخْوَةٌ ۲
أَخٌ‌ ۲
أُخْتٌ‌ ۲
أَخَوَاتُکُمْ‌ ۲
الْأَخِ‌ ۱
الْأُخْتِ‌ ۱
الْأُخْتَيْنِ‌ ۱
إِخْوَةً ۱
أَخِي‌ ۶
إِخْوَانِهِمْ‌ ۱
أُخْتَهَا ۱
أَخَاهُمْ‌ ۸
أَخَاهُ‌ ۷
لِأَخِيهِ‌ ۱
لِأَخِي‌ ۱
إِخْوَانُهُمْ‌ ۱
إِخْوَانَکُمْ‌ ۱
إِخْوَانُکُمْ‌ ۱
إِخْوَتِکَ‌ ۱
إِخْوَتِهِ‌ ۱
أَخُوهُ‌ ۱
إِخْوَةُ ۱
بِأَخٍ‌ ۱
أَخَانَا ۲
أَخُوکَ‌ ۲
إِخْوَتِي‌ ۱
إِخْوَانَ‌ ۱
أُخْتَ‌ ۱
أُخْتُکَ‌ ۱
إِخْوَانِهِنَ‌ ۴
أَخَوَاتِهِنَ‌ ۲
إِخْوَانِکُمْ‌ ۱
أَخَوَاتِکُمْ‌ ۱
أَخُوهُمْ‌ ۴
لِأُخْتِهِ‌ ۱
بِأَخِيکَ‌ ۱
أُخْتِهَا ۱
أَخَا ۱
أَخَوَيْکُمْ‌ ۱
إِخْوَانُ‌ ۱
إِخْوَانَهُمْ‌ ۱
لِإِخْوَانِنَا ۱
لِإِخْوَانِهِمُ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط