ریشه احد

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۸۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أَحَدُهُمْ‌ ۳
أَحَدٍ ۱۶
أَحَدَکُمُ‌ ۴
أَحَدُکُمْ‌ ۲
إِحْدَاهُمَا ۵
أَحَدٌ ۱۳
أَحَدِهِمْ‌ ۲
أَحَدَهُمُ‌ ۲
إِحْدَاهُنَ‌ ۱
أَحَداً ۲۰
أَحَدِهِمَا ۱
إِحْدَى‌ ۴
أَحَدَ ۱
أَحَدُهُمَا ۳
أَحَدُکُمَا ۱
أَحَدَنَا ۱
أَحَدَکُمْ‌ ۱
لِأَحَدِهِمَا ۱
کَأَحَدٍ ۱
لِأَحَدٍ ۲
لَإِحْدَى‌ ۱

ریشه‌های مرتبط