ریشه ابب

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه ابب‌)
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده

«أَبّ» (با تشدید باء)به معناى گیاهان خودرو،و چراگاهى است که آماده چریدن حیوانات ویا چیدن آن باشد; و در اصل معناى «آمادگى» را مى بخشد، و از آنجا که این گونه چراگاه ها آماده بهره بردارى است،به آن «أَبّ» گفته شده. بعضى نیز گفته اند: منظور از «أَبّ» میوه هایى است که قابل خشک کردن و ذخیره نمودن براى زمستان است، به مناسبت این که همیشه آمادّه بهره بردارى است.


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أَبّاً ۱

ریشه‌های مرتبط