رَهِينَة

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«رَهِیْنَه» از مادّه «رهن» به معناى «گروگان» است، و آن وثیقه اى است که معمولاً در مقابل «وام» مى دهند، گویى تمام وجود انسان در گرو انجام وظائف و تکالیف او است و هنگامى که آن را انجام مى دهد، آزاد مى گردد و گرنه در قید اسارت باقى خواهد ماند. از بعضى از کلمات اهل لغت چنین بر مى آید که یکى از معانى «رهن» ملازمت و همراهى است، طبق این معنا، مفهوم آیه چنین مى شود که همه همراه اعمال خویشند، خواه نیکوکاران، و خواه بدکاران. ولى به قرینه آیات بعد، تفسیر اول مناسب تر است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...