رَق

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

واژه «رقّ» از مادّه «رقت» در اصل، به معناى نازک و لطیف بودن است، و به کاغذ یا پوست نازکى که مطلبى بر آن مى نویسند نیز گفته مى شود.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[طور:1-7]. رق صفحه پوستى است كه در آن مى‏نويسند. طبرسى فرموده: رقّ پوستى است كه در آن چيزى نوشته شود و اصل آن از لمعان است گويند: «ترقرق الشيى‏ء: اذالمع» صحاح گويد: رقّ آن است كه در آن مى‏نويسند و آن پوست نازكى است. راغب و زمخشرى پوست بودن را قيد نكرده‏اند. قاموس و اقرب مى‏گويند: پوست نازكى است كه در آن مى‏نويسند و نيز به معنى صفحه سفيد است. بنظر مى‏آيد مراد از طور، سينا و محل نزول وحى بحضرت موسى و مراد از كتاب، تورات موسى است كه در صفحه گسترده نوشته شده بود و منظور از بيت معمور كعبه و از سقف مرفوع آسمان است [انبياء:32]. و از بحر مسجور (درياى گداخته) مطلق درياى گداخته است «وَ اِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ» و يا درياى گداخته و مذاب مركز زمين است كه در «سجر» خواهد آمد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...