رَدْما

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«رَدْم» (بر وزن مرد) در اصل، به معناى پرکردن شکاف به وسیله سنگ است; ولى بعداً به معناى وسیع ترى که شامل هرگونه سدّ، و حتى شامل وصله کردن لباس مى شود، گفته شده است. جمعى از مفسران معتقدند که «رَدْم» به سدّ محکم و نیرومند گفته مى شود.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

گرفتن شكاف با سنگ (مفردات) «ردمت الثلمة: سددتها» و نيز ردم به معنى سدّ آمده (صحاح) [كهف:95]. با نيرويى به من كمك كنيد تا ميان شما و آنها سدى قرار بدهم. آيه درباره سدّ ذوالقرنين است كه در «قرن» خواهد آمد انشاءاللّه. در دعاى 17 صحيفه آمده «وِ اجْعَلْ بَيْنَنا و بَيْنَهُ. رَدْماً مُصْمِتاً» يعنى ميان ما و شيطان سدّ محكمى قرار ده در نهج البلاغه خطبه 188 فرموده «وَ رَدْمِ الصَّفيحِ» صفيح به معنى سنگ عريض است يعنى سدّ سنگ عرض.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...