روایت:الکافی جلد ۸ ش ۲۸۸

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس:

عنه عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الاحول عن سلام بن المستنير قال سمعت ابا جعفر ع يحدث :


الکافی جلد ۸ ش ۲۸۷ حدیث الکافی جلد ۸ ش ۲۸۹
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۸
بخش : -
عنوان : حدیث امام محمّد باقر (ع) درباره امام مهدى عليه السلام
موضوعات : امام مهدی علیه السلام، امام مهدى

ترجمه

هاشم رسولى محلاتى, الروضة من الكافی جلد ۲ ترجمه رسولى محلاتى, ۳۰

سلام بن مستنير گويد: شنيدم از امام باقر عليه السّلام كه ميفرمود: هنگامى كه حضرت قائم عليه السّلام ظهور كند ايمان را بر هر شخص ناصبى (و دشمن اهل بيت عليهم السّلام) عرضه كنند پس‏ اگر از روى حقيقت ايمان آورد كه هيچ، و گر نه گردنش را ميزنند يا بايد جزيه بپردازد چنانچه امروزه اهل ذمه (كفارى كه طبق شرائطى در پناه اسلام زندگى ميكنند) آن را ميپردازند، و هميانى بكمرشان مى‏بندند و آنها را از شهرها بيرون كرده بدهات ميفرستند.

حميدرضا آژير, بهشت كافى - ترجمه روضه كافى‏, ۲۷۰

سلّام بن مستنير مى‏گويد: از امام باقر عليه السّلام شنيدم كه مى‏فرمود: آن گاه كه قائم عليه السّلام ظهور كند ايمان را بر هر شخص ناصبى عرضه كند، پس اگر از روى حقيقت ايمان آورد پس چه بهتر و الّا گردنش را مى‏زند، يا بايد جزيه بپردازد چنان كه امروزه اهل ذمّه جزيه مى‏پردازند، و هميانى به كمرشان مى‏بندند و آنها را از شهرها به روستاها مى‏فرستند.


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

  1. ابراهيم ٥
  2. الأنبياء ١٠٥
  1. الإسراء ١٣
  2. الإسراء ٣٣
  1. التوبة ٣٣
  2. التوبة ٣٤
  1. يوسف ٩٠احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

  1. الکافی جلد ۸ ش ۲۸۸ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
  1. الکافی جلد ۸ ش ۳۸۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۸ ش ۲۸۸"
روایت شده ازامام محمّد باقر عليه السلام +