روایت:الکافی جلد ۲ ش ۷۹۱

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس:

محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عمرو الكناني قال قال ابو عبد الله ع :


الکافی جلد ۲ ش ۷۹۰ حدیث الکافی جلد ۲ ش ۷۹۲
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۲
بخش : -
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) درباره حديث
موضوعات : حدیث

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۴, ۶۴۳

از ابى عمرو كنانى، گويد: امام صادق (ع) فرمود: اى ابا عمرو، بگو بدانم، اگر برايت حديثى باز گفتم يا فتوائى‏ دادم سپس باز آمدى و از آن پرسيدى و به تو خبرى بر خلاف خبر اوّل دادم يا فتوائى مخالف فتواى اوّل دادم، به كدام، عمل مى‏كنى؟ گفتم: به آنكه تازه‏تر است و آن ديگرى را رها كنم، فرمود: درست گفتى اى ابا عمرو، خدا نخواسته عبادت شود، جز نهانى، هلا به خدا كه اگر شما چنين كنيد، راستى كه براى شما و براى من بهتر است و خدا براى ما و شما در دين خود نخواسته است جز تقيّه.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۳, ۳۰۹

ابو عمرو كنانى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اى ابا عمرو! بمن بگو. اگر برايت حديثى گفتم يا فتوائى دادم، سپس نزد من آمدى و از همان مطلب پرسيدى و من بر خلاف گفته اولم بتو گفتم بيا فتوى دادم، بكدام يك از آن دو عمل ميكنى؟ عرضكردم: بتازه‏تر آنها و ديگرى را رها ميكنم. فرمود: درست رفتى ابى ابا عمرو! و خدا نخواسته جز آنكه در نهان عبادت شود، همانا بخدا اگر شما چنين كنيد، خير من و شماست، و خداى عز و جل براى ما و شما نسبت بدينش جز تقيه نخواسته است.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۳, ۵۴۳

محمد بن يحيى، از احمد بن محمد بن عيسى، از حسن بن محبوب، از هشام بن سالم، از ابوعمرو كنانى روايت كرده است كه گفت: امام جعفر صادق عليه السلام به من فرمود كه: «اى ابوعمرو! و مرا خبر ده كه اگر تو را به چيزى خبر دهم يا به فتوايى تو را فتوى دهم، بعد از آن به نزد من آيى و مرا از آن سؤال كنى، پس تو را خبر دهم به خلاف آن‏چه در پيش، تو را خبر داده بودم، يا تو را فتوى دهم به خلاف آن، به كدام يك از آنها عمل مى‏كنى؟» عرض كردم كه: به تازه‏تر از آنها عمل مى‏كنم و ديگرى را وا مى‏گذارم. فرمود كه:

«اى ابوعمرو! درست يافته‏اى. خدا ابا فرموده، مگر از آنكه پرستيده شود در نهانى (يعنى در زمان دولت باطل). بدان! به خدا سوگند كه اگر شما اين‏چنين كنيد، از براى من و شما هر دو بهتر است، و خداى عز و جل از براى ما و شما در دين خويش از غير تقيّه ابا فرموده است».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۸ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۳۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۳۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۳۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۳۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۲ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۳ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۴ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۵ (روایت شده از امام رضا عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۶ (روایت شده از امام على عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۵۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۹۰ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۲۰۰ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۲۰۳ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۹۱ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 4. الکافی جلد ۲ ش ۷۹۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۲ ش ۸۶۵ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۲ ش ۷۹۱"
روایت شده ازامام جعفر صادق عليه السلام +