روایت:الکافی جلد ۲ ش ۶۱۸

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس:

محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن سنان عن كليب الصيداوي عن ابي عبد الله ع قال :


الکافی جلد ۲ ش ۶۱۷ حدیث الکافی جلد ۲ ش ۶۱۹
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۲
بخش : -
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) درباره نيكوكارى
موضوعات : نیکوکاری، نیکى

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۴, ۵۱۹

امام صادق (ع) فرمود: به هم پيوند و با هم نيكى كنيد و به هم مهربانى كنيد و برادران خوش رفتارى باشيد چنانچه خدا عز و جل به شما فرموده.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۳, ۲۵۴

و فرمود: با يك ديگر پيوستگى و خوش رفتارى و مهرورزى داشته باشيد و برادرانى نيكوكار باشيد چنان كه خداى عز و جل دستورتان داده.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۳, ۴۴۳

محمد بن يحيى، از احمد بن محمد بن عيسى، از محمد بن سنان، از كليب صيداوى، از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: «به هم بپيونديد، و باهم نيكى كنيد، و بر يكديگر رحم نماييد، و برادران نيكوكار باشيد، چنان كه خداى عز و جل شما را امر فرموده است».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ١٠٤
 2. آل عمران ١١٤
 3. آل عمران ١١٥
 4. آل عمران ١٣٣
 5. آل عمران ١٣٦
 1. آل عمران ١٨٨
 2. آل عمران ١٩٨
 3. آل عمران ٩٢
 4. الإسراء ٧
 5. البقرة ١٧٧
 1. البقرة ١٨٩
 2. البقرة ٢٧١
 3. البقرة ٢٨٦
 4. البقرة ٤٤
 5. البقرة ٨٣
 1. البلد ١٠
 2. التوبة ١٠٥
 3. الشورى ٤٠
 4. المائدة ١٢
 5. المائدة ٢
 6. ... نتایج بیشتراحادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۲ ش ۵۵۶ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۶۱۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۶۱۸ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۶۱۹ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۲ ش ۶۱۸"
روایت شده ازامام جعفر صادق عليه السلام +