روایت:الکافی جلد ۲ ش ۳۹۷

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس: الكافي، جلد ۲، كتاب الإيمان و الكفر

و باسناده قال قال ابو جعفر ع :


الکافی جلد ۲ ش ۳۹۶ حدیث الکافی جلد ۲ ش ۳۹۸
روایت شده از : امام محمّد باقر عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۲
بخش : كتاب الإيمان و الكفر
عنوان : حدیث امام محمّد باقر (ع) درباره انديشه در کتاب الكافي جلد ۲ كتاب الإيمان و الكفر‏‏ بَابُ الرِّفْق‏
موضوعات : اندیشه، فکر

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۴, ۳۵۷

فرمود: هر كه را نرمش بهره دادند، ايمانش بهره دادند.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۳, ۱۸۱

امام باقر عليه السّلام فرمود: بهر كه نرمى نصيب شد، ايمان نصيب شد.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۳, ۳۱۱

و به اسناد خويش روايت كرده و گفته است كه امام محمد باقر عليه السلام فرمود كه: «هر كه رفق و نرمى از برايش تقسيم شده و از آن بهره‏اى به او رسيده، ايمان نيز از برايش تقسيم شده و از آن بهره‏اى دارد».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الأنفال ٤٨
 2. الإسراء ٩٠
 3. البقرة ١٥٤
 1. البقرة ٦٣
 2. الزخرف ٤٠
 3. الزخرف ٥٤
 1. الفرقان ١٥
 2. الكهف ٥٦
 3. سبإ ٤٦
 1. محمد ٢٣
 2. مريم ١٠احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۲ (روایت شده از امام حسن مجتبى عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۳۴ (روایت شده از امام على عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۲ ش ۳۹۷ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۲ ش ۳۹۷"
روایت شده ازامام محمّد باقر عليه السلام +