روایت:الکافی جلد ۱ ش ۶۸

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس: الكافي، جلد ۱، كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم

محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان النيسابوري جميعا عن صفوان بن يحيي عن ابي الحسن الرضا ع قال :


الکافی جلد ۱ ش ۶۷ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۶۹
روایت شده از : امام رضا عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : كتاب فضل العلم
عنوان : حدیث امام رضا (ع) درباره بُردبارى , خاموشى , دانش و دانايى , فهم در کتاب الكافي جلد ۱ كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم‏‏ باب صِفَةِ الْعُلَمَاء
موضوعات : بردباری، حلم، خاموشی، دانش و دانایی، علم، دانش و دانایی، علم، فهم

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۱, ۱۰۳

امام رضا (ع) فرمود: از نشانه‏هاى فقه و فهم، بردبارى و خموشى است.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۴۵

امام رضا عليه السلام فرمود: از نشانه‏هاى فهميدن دين خويشتن دارى و خاموشى است.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۱۵۳

محمد بن يحيى، از احمد بن محمد بن عيسى و محمد بن اسماعيل، از فضل بن شاذان نيشابورى، همه از صفوان بن يحيى، از حضرت ابوالحسن امام رضا عليه السلام روايت كرده‏اند كه آن حضرت فرمود كه: «از نشانه‏هاى فقه و دانش، بردبارى و خاموشى است».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ١٠٤
 2. آل عمران ١٢٢
 3. آل عمران ١٣٤
 4. آل عمران ١٣٨
 5. آل عمران ١٤١
 1. آل عمران ١٤٣
 2. آل عمران ١٥٤
 3. آل عمران ١٥٦
 4. آل عمران ١٦٧
 5. آل عمران ١٦٩
 1. آل عمران ١٧٦
 2. آل عمران ١٧٨
 3. آل عمران ١٨
 4. آل عمران ١٨٠
 5. آل عمران ١٨٩
 1. آل عمران ١٩٣
 2. آل عمران ١٩٨
 3. آل عمران ٢٨
 4. آل عمران ٦٠
 5. آل عمران ٧
 6. ... نتایج بیشتراحادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۰ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۲ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۴ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۵ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۶ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۸ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۹ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۲ (روایت شده از امام سجّاد عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۳ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۴ (روایت شده از امام على عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۵ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۶ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۸ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۹ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 6. ... نتایج بیشتر


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۱ ش ۶۸"
روایت شده ازامام رضا عليه السلام +