روایت:الکافی جلد ۱ ش ۲۰۰

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس:

علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله ع قال قال رسول الله ص :


الکافی جلد ۱ ش ۱۹۹ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۲۰۱
روایت شده از : حضرت محمد صلی الله علیه و آله
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : -
عنوان : حدیث حضرت محمد (ص) درباره حديث
موضوعات : حدیث

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۱, ۲۰۱

رسول خدا (ص) فرمود: براى هر حقى نمودار درستى است و بر فراز هر صوابى پرتو درخشانى، آنچه با كتاب خدا موافق است عمل كنيد و آنچه مخالف كتاب خدا است وانهيد.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۸۸

رسول خدا (ص) فرمود: براى هر امر حقى و حقيقتى موجود است (كه بسوى آن حق رهبرى ميكند) و بر سر هر امر درستى نورى موجود است، پس آنچه موافق قرآنست اخذ كنيد و آنچه مخالف قرآنست ترك نمائيد (زيرا قرآن نور است و حقيقت كه مردم را بحق و صواب دلالت كند)

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۲۳۹

على بن ابراهيم، از پدرش، از نوفلى، از سكونى، از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: «رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: به درستى كه بر هر حقى حقيقتى مؤكل است (و آن رعايت كردن چيزى است كه در تميز آن از باطل واجب باشد)، و بر هر صوابى نور برهان گماشته كه آن را از خطا جدا مى‏سازد. پس آنچه با كتاب خدا موافقت دارد، آن را بگيريد و آنچه با كتاب خدا مخالفت دارد، آن را واگذايد».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۸ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۳۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۳۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۳۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۳۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۲ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۳ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۴ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۵ (روایت شده از امام رضا عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۴۶ (روایت شده از امام على عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۵۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۹۰ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۲۰۰ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۲۰۳ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۹۱ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 4. الکافی جلد ۲ ش ۷۹۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۲ ش ۸۶۵ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۱ ش ۲۰۰"
روایت شده ازحضرت محمد صلی الله علیه و آله +