روایت:الکافی جلد ۱ ش ۱۵

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس: الكافي، جلد ۱، كِتَابُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْل

جماعه من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ع قال :


الکافی جلد ۱ ش ۱۴ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۱۶
روایت شده از : حضرت محمد صلی الله علیه و آله
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : كتاب العقل و الجهل
عنوان : حدیث حضرت محمد (ص) درباره خرد , نبوّت عامّه در کتاب الكافي جلد ۱ كِتَابُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْل‏
موضوعات : خرد، عقل، نبوت عامه، نبوت

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۱, ۶۵

امام صادق (ع) فرمود: هرگز رسول خدا (ص) از عمق خرد خود با مردم سخن نگفت، فرمود: كه رسول خدا فرموده است: ما گروه پيمبران دستور داريم كه با مردم در خور عقلشان سخن بگوئيم.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۲۷

حضرت صادق عليه السّلام فرمود: هيچ گاه پيغمبر با مردم از عمق عقل خويش سخن نگفت بلكه ميفرمود: ما گروه پيغمبران مأموريم كه با مردم باندازه عقل خودشان سخن گوئيم.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۱۱۹

گروهى از اصحاب ما روايت كرده‏اند از احمد بن محمد بن عيسى، از حسن بن على بن فضّال، از بعضى از اصحاب ما، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كه آن حضرت فرمود كه: «رسول خدا، هرگز با بندگان خدا به كُنه و پايان عقل خويش سخن نگفت». و فرمود كه:

«رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: به درستى كه ما گروه پيغمبران، مأمور شده‏ايم كه با مردمان سخن كنيم بر اندازه عقل ايشان».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ١٦١
 2. آل عمران ١٨٣
 3. آل عمران ١٨٧
 4. آل عمران ١٩٠
 5. آل عمران ١٩١
 1. آل عمران ١٩٦
 2. آل عمران ٣
 3. آل عمران ٥٠
 4. آل عمران ٥٨
 5. آل عمران ٧٣
 1. آل عمران ٧٤
 2. آل عمران ٧٩
 3. آل عمران ٨١
 4. آل عمران ٨٣
 5. ابراهيم ١٠
 1. ابراهيم ١١
 2. الأحزاب ٤٠
 3. الأحزاب ٥٦
 4. الأحزاب ٦
 5. الأحقاف ١٥
 6. ... نتایج بیشتراحادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۲ (روایت شده از امام حسن مجتبى عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۲۰ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۳ (روایت شده از امام على عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۳۸ (روایت شده از امام على عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۴ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۵ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۶ (روایت شده از امام على عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۸ (روایت شده از امام رضا عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۹ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۲ (روایت شده از امام على عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۲۰ (روایت شده از امام هادى عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۲۱ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۲۲ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۲۳ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۲۴ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۲۵ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۲۶ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 6. ... نتایج بیشتر


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۱ ش ۱۵"
روایت شده ازحضرت محمد صلی الله علیه و آله +