روایت:الکافی جلد ۱ ش ۱۴۵

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس: الكافي، جلد ۱، كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم

عنه باسناده عن احمد بن عمر الحلال قال :


الکافی جلد ۱ ش ۱۴۴ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۱۴۶
روایت شده از : امام رضا عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : كتاب فضل العلم
عنوان : حدیث امام رضا (ع) درباره حديث , دانش و دانايى در کتاب الكافي جلد ۱ كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم‏‏ بَابُ رِوَايَةِ الْكُتُبِ وَ الْحَدِيثِ وَ فَضْلِ الْكِتَابَةِ وَ التَّمَسُّكِ بِالْكُتُب‏
موضوعات : حدیث، دانش و دانایی، علم، دانش و دانایی، علم

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۱, ۱۵۱

احمد بن عمر حلال گويد: به امام رضا (ع) گفتم: يك مردى از اصحاب خودمان كتابى به من مى‏دهد و نمى‏گويد آن را از من روايت كن، جائز است به محض همين اخذ كتاب احاديث كتاب را از او روايت كنم؟ گويد: فرمود: اگر مى‏دانى كتاب از تأليف او است از او روايت كن.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۶۶

احمد بن عمر حلال گويد: بامام هشتم (ع) عرضكردم: مردى از اصحاب خود ما شيعيان كتابى بمن ميدهد و نميگويد اين كتاب را از من روايت كن، من ميتوانم از او روايت كنم؟ فرمود: اگر بدانى كتاب از خود اوست از او روايت كن.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۱۹۱

از او روايت شده كه به اسناد خويش، از احمد بن عمر حلّال روايت كرده است كه گفت: به خدمت ابوالحسن امام رضا عليه السلام عرض كردم كه: مردى از اصحاب ما كتاب حديث را به من مى‏دهد و نمى‏گويد كه اين را از من روايت كن. آيا مرا جايز است كه آن را از وى روايت كنم؟ احمد گفت كه: حضرت فرمود: «هرگاه بدانى كه آن كتاب، تأليف اوست، آن را روايت كن».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ١٠٤
 2. آل عمران ١٢٢
 3. آل عمران ١٣٨
 4. آل عمران ١٤١
 5. آل عمران ١٤٣
 1. آل عمران ١٥٤
 2. آل عمران ١٥٦
 3. آل عمران ١٦٧
 4. آل عمران ١٦٩
 5. آل عمران ١٧٦
 1. آل عمران ١٧٨
 2. آل عمران ١٨
 3. آل عمران ١٨٠
 4. آل عمران ١٨٩
 5. آل عمران ١٩٣
 1. آل عمران ١٩٨
 2. آل عمران ٢٨
 3. آل عمران ٦٠
 4. آل عمران ٧
 5. آل عمران ٨٥
 6. ... نتایج بیشتراحادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۰ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۲ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۴ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۵ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۶ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۸ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۹ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۲ (روایت شده از امام سجّاد عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۳ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۴ (روایت شده از امام على عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۵ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۶ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۸ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۹ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 6. ... نتایج بیشتر


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۱ ش ۱۴۵"
روایت شده ازامام رضا عليه السلام +