روایت:الکافی جلد ۱ ش ۱۴۲

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


آدرس: الكافي، جلد ۱، كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم

و عنه عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن داود بن فرقد قال :


الکافی جلد ۱ ش ۱۴۱ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۱۴۳
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : كتاب فضل العلم
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) درباره حديث , دانش و دانايى در کتاب الكافي جلد ۱ كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم‏‏ بَابُ رِوَايَةِ الْكُتُبِ وَ الْحَدِيثِ وَ فَضْلِ الْكِتَابَةِ وَ التَّمَسُّكِ بِالْكُتُب‏
موضوعات : حدیث، دانش و دانایی، علم، دانش و دانایی، علم

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۱, ۱۴۹

داود بن فرقد گويد: به امام صادق (ع) گفتم: من حديثى از شما مى‏شنوم و مى‏خواهم به همان لفظ كه شنيدم روايت كنم و به خاطر نمى‏آيد، فرمود: عمدا فراموش مى‏كنى؟ گفتم: نه، فرمود: معانى را درست ادا مى‏كنى؟ گفتم: آرى، فرمود: عيب ندارد.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۶۵

ابن فرقد گويد: بامام صادق عليه السلام گفتم سخنى از شما ميشنوم ميخواهم بالفاظى كه شنيده‏ام روايت كنم بخاطرم نميآيد. فرمود: عمدا فراموش ميكنى گفتم: نه فرمود: مقصودت معانى كلام من است گفتم بلى، فرمود: عيب ندارد.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۱۹۱

و از او روايت است، از محمد بن حسين، از ابن سنان، از داود بن فَرقد كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق عليه السلام عرض كرد كه: سخن را از تو مى‏شنوم، پس اراده مى‏كنم كه آن را چنانچه از تو شنيده‏ام روايت كنم، ميسر نمى‏شود. حضرت فرمود كه: «آيا آن را چنانچه خود مى‏خواهى مى‏گويى؛ خواه زياد باشد و خواه كم و خواه آن مضمون باشد و خواه غير آن؟». عرض كردم كه: نه، چنين نمى‏كنم. فرمود كه: «مى‏خواهى معانى آن را روايت كنى با الفاظى كه شنيده باشى، بى‏زياده و نقصان؟» عرض كردم: بلى. فرمود كه: «باكى بر تو نيست».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. آل عمران ١٠٤
 2. آل عمران ١٢٢
 3. آل عمران ١٣٨
 4. آل عمران ١٤١
 5. آل عمران ١٤٣
 1. آل عمران ١٥٤
 2. آل عمران ١٥٦
 3. آل عمران ١٦٧
 4. آل عمران ١٦٩
 5. آل عمران ١٧٦
 1. آل عمران ١٧٨
 2. آل عمران ١٨
 3. آل عمران ١٨٠
 4. آل عمران ١٨٩
 5. آل عمران ١٩٣
 1. آل عمران ١٩٨
 2. آل عمران ٢٨
 3. آل عمران ٦٠
 4. آل عمران ٧
 5. آل عمران ٨٥
 6. ... نتایج بیشتراحادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۰ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۲ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۳ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۴ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۵ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۶ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۸ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۰۹ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۰ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۱ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۲ (روایت شده از امام سجّاد عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۳ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۴ (روایت شده از امام على عليه السلام)
 1. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۵ (روایت شده از امام محمّد باقر عليه السلام)
 2. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۶ (روایت شده از حضرت محمد صلی الله علیه و آله)
 3. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۷ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 4. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۸ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 5. الکافی جلد ۱ ش ۱۱۹ (روایت شده از امام جعفر صادق عليه السلام)
 6. ... نتایج بیشتر


عوامل درباره‌ٔ "الکافی جلد ۱ ش ۱۴۲"
روایت شده ازامام جعفر صادق عليه السلام +