خَوّلَه

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«خول» (بر وزن عمل) به معناى خدمتگزار است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...