خَزَائِن

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«خَزائن» جمع «خزینة» و «خزانه» به معناى منبع و مرکز هر چیزى است که براى حفظ آن و عدم دسترسى دیگران در آنجا جمع آورى مى شود،و در اصل از ماده «خَزْن» (بر وزن وزن) به معناى حفظ و نگاهدارى چیزى است; بدیهى است، کسى اقدام به جمع آورى و اندوختن و حفظ چیزى مى کند که قدرتش محدود باشد و نتواند در هر عصر و زمانى آنچه مى خواهد فراهم سازد، لذا در موقع توانایى، آنچه لزومش را احساس مى کند، براى موقع ضرورت مى اندوزد و در خزانه گردآورى مى کند.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...