حَرْد

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«حَرْد» (بر وزن سرد) به معناى ممانعت توأم با شدت و غضب است; آرى، آنها از تمنا و انتظار مستمندان عصبانى بودند و تصمیم داشتند با کمال قدرت از آنها جلوگیرى کنند (و لذا این تعبیر در مورد سال هایى که باران قطع مى شود، یا شترى که شیر آن نیز قطع شده به کار مى رود).

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بروزن فلس) منع [قلم:25] صبح برون شدند در حاليكه فقط به منع مستمند قادر بودند. در مجمع گويد: حرد به معنى منع است گويند:حاردت النافة يعنى شتر خود را منع كرد. حرد را قصد هم گفته‏اند يعنى در حاليكه فقط به قصد باغ و رفتن قادر بودند. اين كلمه تنها يكبار در كلام اللّه آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...