جَنّتَان

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«جَنَّتان» (دو باغ بهشت) از مادّه «جَنَّة» ممکن است «بهشت اول» بهشت مادى و جسمانى باشد و «بهشت دوم» بهشت معنوى و روحانى. یا این که، «بهشت اول»، به عنوان پاداش اعمال به آنها داده مى شود، و «بهشت دوم» به عنوان تفضل. یا این که، یک بهشت براى اطاعت، و دیگرى براى ترک معصیت است. یا یکى براى ایمان و عقیده، و دیگرى براى اعمال صالح و مانند آن. و یا این که، چون مخاطب جن و انس هستند، هر یک از این دو بهشت، به گروهى از آنها تعلق دارد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...