تَفُور

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

جوشيدن. غليان. راغب قيد شدت را بر آن افزوده است و گويد: آن در آتش و ديك و غضب گفته مى‏شود يعنى در فوران آتش و غليان ديك و برانگيخته شدن غضب به كار مى‏رود. [هود:40]. تا چون امر ما آمد و تنور فوران كرد (آب از آن جوشيد) گفتيم در آن كشتى از هر نوع يك جفت سوار كن. [ملك:7]. چون در جهنم انداخته شوند صفير آن را مى‏شنوند و ميجوشد و فوران مى‏كند. [آل عمران:125]. در الميزان آمده فور به معنى غليان است سپس به طور استعاره در سرعت و عجله به كار رفته و در كارى كه مهلت ندارد استعمال شده است، آيه ظاهراً راجع به جريان بدر است كه رسول خدا «صلى اللَّه عليه و آله» به اصحابش فرمود: بلى اگر صبر كنيد و تقوى داشته باشيد و دشمنان به اين زودى بر شما بتازند پروردگارتان به شما كمك مى‏كند. ممكن است فور در آيه به معنى هيجان و خروج كفار باشد يعنى اگر در اين هيجان و خروجشان بر شما بتازند...


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...