تَحَاضّون

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

جمله «تَحاضُّونَ» از مادّه «حَضّ» به معناى تحریص و ترغیب است، اشاره به این که تنها اطعام مسکین کافى نیست، بلکه مردم باید یکدیگر را بر این کار خیر تشویق کنند، تا این سنت در فضاى جامعه گسترش یابد. «تَحاضُّون» در اصل «تَتَحاضُّون» بوده که یک تاء از آن براى تخفیف حذف شده است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...