تَبْتَئِس

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«تَبْتَئِس» از مادّه «بُؤس» و «بأس» در اصل به معناى ضرر و شدت است و در اینجا به معناى این است که اندوهگین و غمناک مباش.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...