تفسیر:المیزان جلد۴ بخش۳

از الکتاب
→ صفحه قبل صفحه بعد ← • آيات ۱۴۸ - ۱۳۹، سوره آل عمران
 • معناى (يوم ) و مراد از مداوله ايام بين مردم
 • علم خداى سبحان به اشياء به معناى خلق و ايجاد آنها است
 • حكمت ها و مصالح در مداوله ايام بين الناس (دست به دست شدن روزگار)
 • آيا گمان كرديد امتحان نشده و آزمايش نديده به بهشت در خواهيد آمد؟!
 • گفتارى در امتحان و حقيقت آن
 • اشاره اى به مساءله هدايت
 • كمال نوع بشر در گرو يك سلسله افعال اختيارى و ارادى است
 • سه قوه اصلى كه در قرآن كريم درباره موجودات اثبات شده است
 • فرق بين امتحان الهى و امتحانهاى معمول نزد انسانها
 • امتحان الهى سنتى است كه تمامى افراد انسان راشامل مى شود
 • معناى تمحيص مؤ منين و محق كافرين بر اثر امتحانات و ابتلائات
 • معناى جمله (انقلبتم على اعقابكم )
 • حاصل معناى آيه (و ما محمد الا رسول
 • حقيقت شكر و مراد از «شاكرين »
 • شكر تمام نمى شود مگر با اخلاص
 • تعريض به كسانى كه مى گفتند: اگر كشتگان احد به جنگ نمى رفتند نمى مردند
 • معناى (ربيون و وجه حكايت قول و فعل آنان در آيه شريفه
→ صفحه قبل صفحه بعد ←