بِضْع

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

مفهوم «بِضْع» حداقل «سه»، و حداکثر آن «نُه» مى باشد. در مورد معناى «بِضْع» احتمالات دیگرى نیز ذکر شده است; از جمله این که حداقل آن سه و حداکثر آن ده، یا حداقل آن، یک و حداکثر نُه، یا حداقل، شش و حداکثر نُه، ولى آنچه گفتیم مشهورتر است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

مقدارى از زمان. اصل آن به معنى قطع است (مجمع البيان) [يوسف:42]، پس چند سال در زندان ماند طبرسى فرموده: در معنى بضع اختلاف كرده‏اند گويند: آن از سه است تا پنج و گويند: تا نه... و اكثر مفسّرين بر آنن كه مراد از آن در آيه هفت است. قاموس نيز هفت را از معانى آن شمرده است. [روم:4].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...