بِرِجْلِک

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بكسر اول) پا. [ص:42]. با پايت قدم بزن و راه برو. جمع آن ارجل است [اعراف:195]. رجال به معنى مردان است كه گذشت و نيز جمع راجل به معنى پياده است مثل [بقره:239]. رجال جمع راجل و راكبان جمع راكب است يعنى اگر از دشمن بيم داشتيد در حال پياده و سوار نماز بخوانيد. و نيز رَجِل (به فتح اوّل و كسر دوم) جمع راجل است [اسراء:64]. با سواره و پياده گانت بر آنها صيحه بزن. راجع به اين آيه به «جلب» رجوع شود.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...