بِبَدَنِک

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

تن. جسد. [يونس:92]، امروز تو را به وسيله بدنت نجات مى‏دهيم تا براى كسانى كه از پس تواند، عبرتى باشى يعنى زنده نجات يافتن تو شدنى نيست فقط پيكرت را از آب بيرون خواهيم انداخت و آن نوعى از نجات تو است و آن هم براى عبرت ديگران. [حج:36] بُدْن (بر وزن قفل) جمع بدنه به معنى شتر قربانى است، يعنى: شتران قربانى را براى شما از نشانه‏هاى خدا قرار داديم. راغب گويد: بُدْن در جائى گفته مى‏شود كه بزرگى جثّه مراد باشد و جسد در جائى كه رنگ مراد باشد و جسد در جائى كه رنگ مراد باشد گويند: «ثَوْبٌ مُجَسَّدٌ وَ اْمَرأَةٌ بادِنٌ وَ بَدينٌ» يعنى لباس رنگ شده وزَنِ تنومند. و شتر قربانى را به جهت فربه و تنومند بودنش بَدَنه گفته‏اند در اقرب الموارد آمده: شتران قربانى را از آن بدنه گفته‏اند كه آنها را فربه مى‏كردند.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...