بَسّا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

كوبيده شدن، نرم شدن در اثر كوبيده شدن [واقعة:5] كوبيده شدن عجيبى پس غبار پراكنده مى‏گردند.بعضى‏ها به استناد آيه [كهف:47] و غيره بسّ را سير دادن و به راه افتادن معنى كرده‏اند ولى آيه كه مى‏گويد: غبار پراكنده مى‏شود. روشن مى‏كند كه بس به معنى ريز ريز شدن و كوبيده شدن است. و مناسب اين آيه، آيه [حاقة:14]، است. ريز ريز شدن كوهها در اثر انبساط و اتساع همگانى جهان است كه هنگام فناى عالم به صورت غبار خواهند آمد و يار در علل ديگر است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...