الْمُسَيْطِرُون

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مسیطر» از مادّه «سَیْطَرِة ـ سَطْر» به کسى مى گویند که بر امرى تسلط داشته باشد، و به آن خط دهد، همان گونه که نویسنده بر سطور کلام خویش تسلط دارد (باید توجّه داشت که این کلمه، هم با «صاد»، و هم با «سین» نوشته مى شود، و هر دو به یک معناست، هر چند رسم الخط مشهور قرآن با «صاد» مى باشد، چنان که در «مصیطر» خواهد آمد).

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[طور:37]، [غاشيه:21و 22] ابن كثير آيه اول را با سين و دوم را با صاد و ابن عامر هر دو را با سين... و ديگران هر دو با صاد خوانده‏اند. ابو عبيده گويد: مصيطرون در اصل با سين است و هر سين كه ما بعد آن طاء باشد جايز است به صاد تبديل شود. سطر و صطر هر دو صحيح است (مجمع). مسيطر اصل آن از سطر به معنى مراقب و مسلّط و احوال نويس است در اقرب گويد: راقبهم و تعهد احوالهم» و نيز گويد: مسيطر و متسيطر به معنى رقيب، حافظ، و مسلّط بر شى‏ء است كه به آن توجّه كند و احوالش را زير نظر گيرد و عملش را بنويسد جمع آن مسيطرون است. معنى آيه اوّل: آيا خزائن پروردگارت پيش آنهاست يا آنها مسلط بر مردم و مالك آنهااند؟ معنى آيه دوم: يادآورى كن تو فقط ياد آورى و بر مردم مراقب و حافظ نيستى. نظير [ق:45].

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...