الْمُبْطِلُون

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مُبْطِل» از مادّه «ابطال»، در لغت، معانى مختلفى دارد، باطل کردن چیزى، دروغ گفتن، شوخى و استهزاء نمودن، و امر باطلى را مطرح کردن، تمام این معانى، در مورد آیه فوق قابل قبول است.

«مُبْطِلُون» جمع «مبطل» به معناى کسى است که در صدد «ابطال» چیزى است.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...