الْمَفَرّ

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مَفَرّ» اسم مکان است از «فرار» و بعضى احتمال داده اند: مصدر بوده باشد، ولى، این احتمال در اینجا بعید به نظر مى رسد.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...