الْقَهّار

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

صيغه مبالغه و از اسماء حسنى است و شش بار در قرآن كريم به كار رفته [يوسف:39]. آيا ارباب ضد هم و پراكنده بهتر است يا خداى يكتا و بسيار غالب و توانا. [ابراهيم:48]. بسيار قاهر توأم با بسيار توانا است.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...