الْخَيْرَات

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«خیرات» بعضى گفته اند جمع «خیّره» (بر وزن سیّده) است که به خاطر تخفیف آن را «خیرات» گفته اند، و بعضى آن را جمع «خَیْره» (بر وزن حَیْره) دانسته اند، و در هر حال معناى وصفى دارد نه معناى «افعل التفضیل»; چرا که «افعل التفضیل»، جمع بسته نمى شود.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...