الْحِمَار

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

خر. [جمعه:5] جمع آن در قرآن حُمُر (بر وزن عنق) و حمير آمده است مثل [نحل:8]، [مدثر:50] گوئى خران رم كرده‏اند كه از شير گريخته‏اند . نا گفته نماند: منظور از ذكر حمار و حمر، فهماندن مطلب و نجسيم واقعيّت است و گرنه آن طور كه ما در مثل زدن به الاغ قصد تحقير حيوان و يا شخص را داريم در ميان عرب معمول نيست و حتى تشبيه به الاغ گاهى مدح و مراد از آن صبور و فرمانبردار بودن است . در آيه شريفه نيز نظر عدم فائده اهل تورات از تورات است چنانكه الاغ از بار متاب استفاده نمى‏كند، همچنين در تشبيه اهراض كنندگان از كلام حقّ به خران رم كرده. و ايضاً در آيه [لقمان: 19] بيان واقعيّت است و گرنه الاغ اهلى حيوان مطيعى است كه مورد استفاده انسان است و در آيه 8 نحل كه گذشت خداوند آن را از نعمت‏هاى خود شمرده و آن رااز نعمت‏هاى خود شمرده شده و آن را از نعمت‏هاى خود شمرده و آن را در مقام امتنان آورده است . * [فاطر:27] حمر در آيه شريفه جمع احمر به معنى سرخ است يعنى: و از كوه‏ها تكّه‏هاى سفيد و سرخ به رنگهاى گوناگون است .

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...