الْأُخْدُود

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«أُخْدُود» به گفته «راغب» در «مفردات» به معناى شکاف وسیع، عمیق و گسترده در زمین است; یا به تعبیر دیگر گودال ها و خندق هاى بزرگ را گویند. جمع آن «اخادید» و در اصل از «خَدّ» انسان گرفته شده که به معناى دو فرورفتگى است که در دو طرف بینى انسان در سمت راست و چپ قرار دارد (و به هنگام گریه اشک بر آن جارى مى شود); سپس کنایتاً بر گودالى که بر صورت زمین ظاهر مى شود اطلاق شده (و بعداً به صورت یک معناى حقیقى درآمده است).

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...