الْأَسْبَاب

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

وسيله. راغب گويد: سبب ريسمانى است كه با آن به درخت خرما بالا مى‏روند جمع آن اسباب. فرموده [ص:10]. يعنى در ريسمانها بالا روند اين در معنى اين در معنى اشاره است به آيه [طور:38] يا آنها را نردبانى است كه در آن بالا رفته و گوش مى‏دهند؟ آنگاه به هر وسيله سبب گفته‏اند. صحاح و قاموس و اقرب نيز معناى اولى آن را ريسمان و معنى دوّمى را وسيله گفته‏اند. ابن اثير گويد: سبب ريسمانى كه با آن آب مى‏كشد. و به طور استعاره به هر وسيله سبب گفته شده. [حج:15]. هر كه گمان مى‏كند كه خدا پيغمبرش را يارى نخواهد كرد ريسمانى به آسمان بكشد و سپس آن را قطع كند و بيافتد و ببيند آيا حيله‏اش غيظ و كينه او را از بين مى‏برد. آيه در شرح حال كسانى نداشتند. [كهف:84-85] به ذوالقرنين از هر چيز وسيله‏اى داده بوديم به يك وسيله از آنهاتابع شد و از آن استفاده نمود. [بقره:166]. آيه راجع به قيامت است يعنى: وسائل دنيا بريده شد. [ص:10]. معنى آيه گذشت. [غافر:36و37]. صرح بناى بلند است مراد از اسباب چنانكه از آيه روشن مى‏شود وسيله‏هاى رسيدن به آسمانهاست و گوئى منظور از آنها راههاست يعنى بالاى آن بناى بلند بروم و به راههاى آسمان برسم تا به معبود موسى دست يابم فرعون براى فريب مردم اين سخن را گفته است.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...