النّاشِطَات

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«نَاشِطات» از مادّه «نشط» (بر وزن هشت) در اصل به معناى گشودن گره هایى است که به آسانى باز مى شود، و به چاههایى که عمق کمى دارد و دلو به آسانى و با یک حرکت از آن بیرون مى آید «انشاط» گفته مى شود، و به شترهایى که با اندک اشاره اى به سرعت حرکت مى کنند نیز «نشیطة» مى گویند، و لذا، به طور کلى این واژه در هر گونه حرکتى که با سهولت انجام مى شود به کار مى رود.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[نازعات:2-1]. نشط به معنى كندن و خارج شدن و غيره آمده است «نَشَطَ مِنَ الْمَكانِ: خَرَجَ» در مجمع ونهايه نقل شده: «فى حَديثِ اُمِ سَلَمَة: فَجاء غَمّاز وَ كانَ اَخاها مِنَ الرَّضاعَةِ وَ نَشَطَ زَيْنَبَ مَنْ حِجْرِها» يعنى عمار كه برادر رضائى ام سلمه بود پيش او آمد زينب را از آغوشش كشيدو بيرون كرد. ناشط گاو وحشى را گويند كه از محلى به محل ديگر خارج شوديعنى: قسم به آنها كه بشدت جذب مى‏كنند و قسم به آنها كه بطرزى خارج و جذب مى‏شوند معنى آيات در «دبر» گذشت، اين لفظ دوبار بيشتر در كلام الله نيامده است.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...