النساء ١٦٧

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو


ترجمه

کسانی که کافر شدند، و (مردم را) از راه خدا بازداشتند، در گمراهی دوری گرفتار شده‌اند.

بى‌ترديد، كسانى كه كافر شدند و [مردم‌] را از راه خدا بازداشتند، به گمراهى دورى افتاده‌اند

بى‌ترديد، كسانى كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند، به گمراهىِ دور و درازى افتاده‌اند.

آنان که کافر شده (و مردم را) از راه خدا باز داشتند همانا سخت به گمراهی افتاده و از راه نجات دورند.

مسلماً کسانی که کافر شدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند، یقیناً به گمراهی دور و درازی دچار شده اند.

هر آينه آنان كه كافر شده‌اند و از راه خدا روى گردانيده‌اند سخت به گمراهى افتاده‌اند.

کسانی که کفرورزیده‌اند و از راه خدا باز داشته‌اند، به راستی به گمراهی دور و درازی دچارند

كسانى كه كافر شدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند، هر آينه گمراه شدند گمراهيى دور.

بیگمان کسانی که راه کفر را در پیش گرفته‌اند و (دیگران را با تهدید یا تبلیغ) از راه خدا بازداشته‌اند (و مانع دخول مردم به دین خدا شده‌اند، فرسنگها از حق دور گشته‌اند و) بسیار گمراه شده‌اند.

بی‌گمان، کسانی که کفر ورزیدند و (خود و مردم را) از راه خدا بازداشتند، بی‌چون به گمراهی دور و درازی افتادند.

همانا آنان که کفر ورزیدند و بازداشتند از راه خدا هر آینه گمراه شدند گمراهیی دور


النساء ١٦٦ آیه ١٦٧ النساء ١٦٨
سوره : سوره النساء
نزول : ٦ هجرت
اطلاعات آماری
تعداد کلمات : ١٢
تعداد حروف :

معنی کلمات و عبارات

«صَدُّوا»: باز داشته‌اند. مانع شده‌اند. «ضَلالاً بَعِیداً»: گمراهی دور و دراز. سرگشتگی فراوان.


تفسیر

تفسیر نور (محسن قرائتی)


إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً «167»

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً (167)

بعد از آن، در تهديد اهل كفر و عناد مى‌فرمايد:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا: بدرستى كه آن كسانى كه كافر شدند به نبوت خاصّه احمدى، يا حكمى از احكام محمدى، يا آيه‌اى از آيات قرآنى از يهود و نصارى و هر كه چنين باشد، وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‌: و باز داشتند و منع نمودند مردمان را از راه خدا به كتمان صفات پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و تعبير

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 658

آن كه گفتند: اين، نه آن محمد است كه ما نعت او را در كتاب تورات خوانده‌ايم، و آن هيئت و شكل موعود را ندارد، و هنوز وقت آن نرسيده؛ براى اينكه مردم را باز دارند از ايمان به آن حضرت. يا جعل قوانينى كنند و گويند اقتضاى زمان چنين است كه احكام پيغمبر متروك و دساتير يهود و نصارى و مجوس مرسوم گردد، بدين واسطه مردم را از شريعت حقّه محمديّه باز دارند. قَدْ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً: اين جماعت، هر آينه بتحقيق گمراه شدند، گمراهى كه به نهايت رسيده و خيلى دور است از هدايت، زيرا ضلال و اضلال را به هم جمع كرده‌اند. يا به جهت آنكه مضل اغرق است در ضلال، و بعد از انقاع ضلالت از او.


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً (167)

ترجمه‌

همانا آنانكه كافر شدند و بازداشتند از راه خدا بتحقيق گمراه شدند گمراهى دورى..

تفسير

حضرات يهود علاوه بر آنكه گمراه شدند مردم را هم بالغاء شهبات گمراه كردند و نگذاردند بفطرت اوليه خودشان باقى باشند تا قبول اسلام نمايند و مضل از ضال دورتر است بهدايت و قبول حق.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


إِن‌َّ الَّذِين‌َ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَن‌ سَبِيل‌ِ اللّه‌ِ قَد ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً (167)

محققا كساني‌ ‌که‌ كافر شدند و جلوگيري‌ ميكنند ديگران‌ ‌را‌ و مانع‌ ميشوند ‌از‌ راه‌ ‌خدا‌ محققا گمراه‌ شده‌اند بگمراهي‌ بسيار دوري‌.

جلد 6 - صفحه 276

إِن‌َّ الَّذِين‌َ كَفَرُوا رؤساء كفار ‌از‌ مشركين‌ و اهل‌ كتاب‌ هستند ‌که‌ علاوه‌ ‌بر‌ اينكه‌ ‌از‌ روي‌ عناد و عصبيت‌ ايمان‌ نياوردند وَ صَدُّوا عَن‌ سَبِيل‌ِ اللّه‌ِ اتباع‌ و عوام‌ ‌خود‌ ‌را‌ اغفال‌ و اضلال‌ ميكنند و القاء شبهه‌ و كتمان‌ حق‌ ميكنند ‌که‌ ‌آنها‌ مشرف‌ نشوند باسلام‌ بلكه‌ مسلمين‌ ‌را‌ ‌در‌ مقام‌ ‌بر‌ ميآيند ‌که‌ ‌از‌ اسلام‌ ‌بر‌ گردند.

قَد ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً باندازه‌اي‌ ‌که‌ كانّه‌ ‌از‌ قابليت‌ هدايت‌ افتاده‌اند و بسيار ‌از‌ حق‌ دور شده‌اند.

برگزیده تفسیر نمونه


نکات آیه

۱- کافران بازدارنده از راه خدا، منحرفانى سخت گمراه (إنّ الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللّه قد ضلوا ضللا بعیداً) عطف جمله «صدوا ...» بر جمله «کفروا» بدون تکرار «الذین» دلالت بر این دارد که مجموع دو صفت کفر و بازدارى از راه خدا، ضلالت بعید است.

۲- اهل کتاب به دلیل کفرشان به قرآن و انکار رسالت پیامبر (ص) و بازدارى مردمان از پیوستن به اسلام، منحرفانى سخت گمراه (إنّ الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللّه قد ضلوا ضللا بعیداً) از مصادیق مورد نظر براى «الذین کفروا ...» به قرینه آیات پیشین (۱۵۳ به بعد) آن گروه از اهل کتاب هستند که رسالت پیامبر (ص) را نپذیرفتند و قرآن را وحى الهى ندانستند ; و مراد از «سبیل اللّه» به دلیل آیات گذشته دین اسلام است.

۳- انکار رسالت پیامبر (ص) و کفر به قرآن و بازداشتن دیگران از راه خدا، گمراهى عمیق است. (إنّ الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللّه قد ضلوا ضللا بعیداً) متعلق «کفروا» به قرینه آیات قبل قرآن و پیامبر (ص) است.

۴- بازداشتن مردم از پیوستن به راه خدا نشانه کفر است.* (إنّ الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللّه) در برداشت فوق جمله «و صدوا» به منزله تفسیر و تبیین جمله «کفروا» گرفته شده است ; یعنى بازدارى از راه خدا کفرپیشگى است.

۵- رفتارهاى آدمى برخاسته از نگرشها و باورهاى وى* (إنّ الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللّه) برداشت فوق بر این اساس است که عطف «صدوا» بر «کفروا» از باب عطف سبب بر مسبب باشد.

۶- ایمان به پیامبر (ص) و قرآن، راه خداست. (إنّ الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللّه) با توجه به اینکه متعلق «کفروا» قرآن و پیامبر (ص) است، مى توان گفت مراد از «سبیل اللّه» ایمان به پیامبر (ص) و قرآن مى باشد.

۷- گمراهى، داراى مراتب است. (قد ضلوا ضللا بعیداً)

موضوعات مرتبط

 • اهل کتاب: گمراهى اهل کتاب ۲
 • ایمان: آثار ایمان ۵ ; ایمان به قرآن ۶ ; ایمان به محمّد (ص) ۶ ; متعلق ایمان ۶
 • جهان بینى: و ایدئولوژى ۵
 • رفتار: پایه‌هاى رفتار ۵
 • سبیل اللّه:۶ صدّ از سبیل اللّه ۶ ۱، ۲، ۳، ۴
 • علم: آثار علم ۵
 • کافران: گمراهى کافران ۱
 • کفر: آثار کفر ۲ ; کفر به قرآن ۲، ۳ ; نشانه هاى کفر ۴
 • گمراهان:۱
 • گمراهى: مراتب گمراهى ۱، ۲، ۳، ۷ ; موارد گمراهى ۳
 • محمّد (ص): تکذیب محمّد (ص) ۲ ; تکذیب نبوّت محمّد (ص) ۳
 • منحرفان:۱، ۲

منابع